יום שני 08 אוגוסט 2022   כניסה למערכת קבע כדף בית  
  

 הפנימייה

 

בפשטות ניתן היה לחשוב שחיי הפנימייה הם בעיקר דבר טכני, מקום שינה, מנוחה ואגירת כוחות- אך אם נתבונן לעומק נגלה שהם הרבה מעבר לכך.
"גומל נפשו איש חסד"- זה הלל הזקן שבשעה שהיה נפטר מתלמידיו היה מהלך והולך עמם.
אמרו לו תלמידיו: ר' להיכן אתה הולך?
אמר להם: לעשות מצוה.
אמרו לו: וכי מה מצוה זו?
אמר להן: לרחוץ בבית המרחץ.
אמרו לו: וכי זו מצוה היא?
אמר להם: הן מה אם איקונין של מלכים שמעמידים אותו בבתי טרטיאות ובבתי קרקסיאות מי נתמנה
עליהם הוא מורקן ושוטפן והן מעלין לו מזונות ולא עוד אלא שהוא מתגדל עם גדולי מלכות, אני
שנבראתי בצלם ובדמות דכתיב "כי בצלם אלהים עשה את האדם" על אחת כמה וכמה
"(ויקרא רבא פרשה ל"ד).
מהות הפנימייה:
מהות הפנימיה אינה מסתכמת בצרכי אכילה ושינה, לפנימייה מקום חשוב ומשמעותי בחיי התלמידים. שיגרת היום יום בפנימייה טומנת בחובה הזדמנויות והתמודדויות רבות, ע"י הכנה והכוונה ראויה של צוות הפנימיה נוכל להגיע לכדי העצמה והתפתחות נפשם ומידותיהם של תלמידינו.
הפנימיה (פנים-י'ה) היא בית, מקום שחיים בו. ניתן ליישם בה את כל התאוריות והעקרונות החשובים הנלמדים בישיבה במהלך היום, היא יכולה להוות מקום שמחזיר את האדם לחברתיות הבסיסית. בעידן בו כל אדם לעצמו והלך הרוח דוחף אותנו להתבדלות והסתגרות, ניצבת הפנימייה כמקום חיים כללי המכיל בתוכו סוגים רבים של תלמידים החיים זה לצד זה.
הווי הפנימייה מפתח בתלמידים את בנין המידות, כוחות הנפש הבסיסיים, דרך ארץ, כישורים חברתיים ואחריות אישית וציבורית.
הצוות ותפקידיו:
צוות הפנימייה מכיל: מדריך לכל כיתה (שני מדריכים למחזור), שתי אימהות בית, שני עובדים סוציאליים, אחות ומנהל פנימייה- בזכות הצוות הרחב אנו משתדלים וברוך ה' מצליחים להגיע ולהבין את תלמידנו היקרים לקדם אותם ולתת להם מענה לכל צרכיהם הגשמיים והרוחניים.
פעילות חברתית:
בין הצוות לחניכים נוצר קשר אישי חזק הנובע משעות רבות של שיחות אישיות, דמות המדריך המאופיינת בגילו הצעיר מחברת ביניהם וגורמת לקירבה מיוחדת המשפיעה על כל מהלך החיים.
בכל יום חמישי לפני ה'משמר' כל מדריך מעביר לכיתתו או לכל המחזור פעילות חברתית המתוכננת מראש ע"י המדריך ורכזת המח"מ מתוך קשת נושאים רחבה הנקבעה ע"י הצוות החינוכי, במהלך הפעילות המדריכים מעבירים בצורה חווייתית מסרים משמעותיים.
אחת לשבוע מתקיים בבית המדריך חוג תורני, הנושאים לחוג נבחרים בשיתוף התלמידים על פי רצונם ועולמם.